Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Για να καλύψουν τις ανάγκες τους, οι πελάτες της GReBIZ  ζητούν και επιπλέον υπηρεσίες από αυτές που προσφέρουμε. Λόγω της εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει, μας ρωτούν εάν μπορούμε να τους κάνουμε προτάσεις. Έτσι, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας, αποφασίσαμε  να προσφέρουμε μέσω Δικτύου Συνεργατών επιπλέον υπηρεσίες. Σκοπός μας είναι να καλύψουμε όλη τη γκάμα των αναγκών των πελατών μας. Οι Συμπληρωματικές Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και σε οργανισμούς η ιδιώτες που δεν χρησιμοποιούν τις Βασικές Υπηρεσίες μας. Οι Συνεργάτες που προσφέρουν τις Συμπληρωματικές Υπηρεσίες έχουν ελεγχθεί για τη ποιότητα τους και την εγγυόμαστε. Δεν αποτελούν απλώς μια σύσταση  αλλά ανεπιφύλακτη πρόταση. Οι πελάτες μας δεν επιβαρύνονται καθόλου για τη μεσολάβηση μας αλλά αντιθέτως έχουν το προνόμιο καλύτερων τιμών. Οι Συμπληρωματικές Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Δικτύου Συνεργατών είναι: 

Συμβουλευτική Ζωής και Καριέρας     Μεταφράσεις     Ασφάλεια - Καθαρισμοί     Τεχνικές Εργασίες     Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες

Οι Νομικοί Συνεργάτες της   GReBIZ  είναι έτοιμοι να εξετάσουν την υπόθεσή σας και να βρουν τη λύση που προασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα σας, εξώδικα ή δικαστικά.

 

Τομείς Δικαίου

 • Εμπορικό - Εταιρικό
 • Τραπεζικό – Χρηματοοικονομικό
 • Πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Ανταγωνισμού
 • Τηλεπικοινωνιών – Διαδικτύου - ΜΜΕ
 • Εργατικό – Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Αστικό
 • Ποινικό

Χαρακτηριστικά 

 • Άρτια επιστημονική κατάρτιση
 • Συνεχής ενημέρωση
 • Προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Μακροχρόνια εμπειρία
 • Ειλικρίνεια & εντιμότητα
 • Αξιοπιστία  
 • Εχεμύθεια
 • Αποτελεσματικότητα
 • Περαίωση χωρίς εκκρεμότητες
 • Ταχύτητα
 • Λογικό κόστος

Εξωδικαστικοί τρόποι

 • Συμβουλευτική Δικηγορία
 • Διαμεσολάβηση
 • Διαπραγμάτευση
 • Διαιτησία

Ενδεικτικά Θέματα 

Τα θέματα που περιγράφονται παρακάτω είναι μόνο ενδεικτικά.

 • Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων
 • Προστασία από παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές συμβάσεις, ηλεκτρονική υπογραφή, ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονικό έγκλημα
 • Κατοχύρωση Εμπορικής Επωνυμίας, Εμπορικού Σήματος, Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Συμβάσεις Εκδοτικές & Οπτικοακουστικών παραγωγών
 • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Δικαιώματα Εφευρέσεων
 • Προστασία Βιομηχανικών Σχεδίων & Υποδειγμάτων
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Ιδιωτικού Βίου
 • Ελευθερία Έκφρασης
 • Διαφημίσεις - Δυσφήμηση
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΜΜΕ
 • Αποδοχές και Συντάξεις
 • Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Κατάρτιση, Τροποποίηση, Λύση, Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
 • Μισθοί, Αποζημιώσεις, Δεδουλευμένα,Υπερωρίες, Επιδόματα, Εορτές, Άδειες
 • Εργατικό ατύχημα
 • Παράλληλη απασχόληση
 • Ίση μεταχείριση
 • Συνδικαλιστική Ελευθερία & Δράση
 • Κληρονομικά Δικαιώματα
 • Μεταβιβάσεις, Αγοραπωλησίες, Κτηματολόγιο
 • Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Πολυκατοικίας, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών και γειτόνων
 • Τροχαία ατυχήματα, Αποζημιώσεις, Οδική Ασφάλιση
 • Χρησικτησία
 • Προστασία Καταναλωτή
 • Κόκκινα Δάνεια Επαγγελματιών, Εμπόρων και Επιχειρηματιών 
 • Συστάσεις, λύσεις, τροποποιήσεις
 • Σύσταση off shore εταιρειών
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον αρχής ή Δικαστηρίου
 • Εμπορικών αντιπροσωπειών, διανομής & franchising
 • Αντικατάσταση ΔΣ, Συμβάσεις με μέλη ΔΣ
 • Παραστάσεις σε ΓΣ, Ακυρώσεις ΓΣ, σύνταξη πρακτικών
 • Αυξήσεις/μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Μετασχηματισμοί, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις, Αποσχίσεις
 • Πτωχεύσεις, Εκκαθαρίσεις, Εξυγιάνσεις, Έλεγχοι περιουσιακών στοιχείων
 • Αναγκαστικές Εκτελέσεις, Κατασχέσεις
 • Συστάσεις Ομολογιακών Δανείων, Συμβάσεις Δανείων & Λογαριασμών με Τράπεζες
 • Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
 • Χρηματιστηρίου, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Κινητών Αξιών
 • Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Εφετείων
 • Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου
 • Ζητήματα προσβολής Συνταγματικών Δικαιωμάτων
 • Φορολογικές διαφορές & αμφισβητήσεις
 • Κοινωνικής Ασφάλισης ατομικά συλλογικά
 • Συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας
 • Δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων
 • Συμβάσεις με δημοσίους φορείς του εξωτερικού 
 • Εμπράγματου Δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο
 • Τακτοποιήσεις από ένταξη περιοχής στο σχέδιο
 • Εντός και εκτός σχεδίου περιοχών
 • Απαλλοτριώσεις
 • Οικονομικές Ποινικές Υποθέσεις
 • Άλλες Ποινικές Υποθέσεις

Τεχνικές Εργασίες

Η  GReBIZ  αναλαμβάνει μέσω Συνεργατών συνολικά κατασκευαστικά έργα αλλά και επιμέρους τεχνικές εργασίες.

 • Ανακαινίσεις      
 • Αρχιτεκτονικές εργασίες     
 • Ασανσέρ           
 • Γενικές εργασίες  
 • Γυψοσανίδες     
 • Διακόσμηση      
 • Εκσκαφές Χωματουργικά  
 • Ελαιοχρωματισμοί   
 • Εξαερισμός  
 • Έπιπλα      
 • Επισκευές ηλεκτρικών συσκευών
 • Ηλεκτρολογικά
 • Κάδοι και αποκομιδή μπάζων      
 • Κεραίες δορυφορικά   
 • Κηπουρικά 
 • Κλειδαριές     
 • Κλιματισμός       
 • Κουρτίνες
 • Κουφώματα/ρολά
 • Μετακομίσεις
 • Μεταφορές
 • Μονώσεις
 • Ξυλουργικές εργασίες
 • Περιφράξεις
 • Πλακάκια
 • Πόρτες ασφαλείας
 • Προσόψεις
 • Πυρασφάλεια
 • Ράφια/ντουλάπια
 • Σοβατίσματα
 • Σωληνώσεις
 • Ταπετσαρίες
 • Τέντες Πέργκολες
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Φωτοβολταϊκά
 • Χτισίματα