Πολιτικά

τρία πολιτικά Δίκτυα

πολιτικές κινήσεις που θα γίνουν ή θα συμμετέχουν σε κόμματα

Νέα Αρχή της κεντροδεξιάς - δεξιάς  

ΔΕΚΑ του κέντρου

ΑΔΑΣ της αριστεράς - κεντροαριστεράς.

μεταφερθείτε σε

Πολιτικά

Νέα Αρχή    ΔΕΚΑ    ΑΔΑΣ


Η GReACTIV παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε πολιτικά δίκτυα βάσης, σχετικά με την ανάπτυξη, την οργάνωση και την προβολή. Xρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο και την τεχνολογία. Βέβαια καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως ακόμη δηλαδή προς το παρόν, καμία πολιτική κίνηση και κανένα πολιτικό δίκτυο δεν μπορεί να έχει κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις εκλογές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προβολή από τουλάχιστον ένα τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας.

Ίσως στο μέλλον να αρκεί η διαδικτυακή προβολή καθώς μάλλον τηλεόραση - ραδιόφωνο και Διαδίκτυο θα συγχωνευθούν σε κάποιο βαθμό. Όμως δεν έχουμε φθάσει ακόμη σε αυτή την εποχή. Σήμερα δηλαδή στο παρόν, χωρίς τηλεοπτική προβολή δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα πολιτικό δίκτυο.

Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι ηγεσίες των πολιτικών δικτύων. Ο ρόλος της GReACTIV είναι επικουρικός και όχι διευθυντικός. Όμως υπάρχει ταύτιση απόψεων πως χωρίς την εξασφάλιση προβολής από ένα τουλάχιστον κανάλι, στην παρούσα στιγμή, δεν πρέπει να επιχειρηθεί κάθοδος στις εκλογές, ανεξάρτητα ή μέσα από ένα ευρύτερο πολιτικό σχήμα.

Η «απόκτηση» τηλεοπτικής προβολής αποτελεί πλέον έναν βασικό στόχο τόσο των πολιτικών δικτύων όσο και της GReACTIV. Το γεγονός πως η τηλεοπτική προβολή κρίνεται απαραίτητη σε επίπεδο κομμάτων δεν καθιστά την διαδικτυακή προβολή λιγότερο σημαντική. Η GReACTIV δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει την ενασχόληση με το Διαδίκτυο και θα αποτελεί πάντοτε την βάση. Μόνο με την διαδικτυακή προβολή μπορούμε να φθάσουμε πολύ μακριά αλλά όχι πάντα στον προορισμό.

Σχεδιάζεται μία μεγαλειώδης διαδικτυακή επικοινωνιακή καμπάνια για τα πολιτικά δίκτυα, με κάποιο κόστος, όταν αποφασίσουν να κατέβουν σε εκλογές, ανεξάρτητα ή ως τμήμα ενός ευρύτερου πολιτικού σχήματος. Η τηλεοπτική προβολή είναι συμπληρωματική και κρίνεται απαραίτητη για να υπάρξει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Στην αρχή της ενασχόλησης με τα πολιτικά δίκτυα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην διατύπωση θέσεων, την ανάπτυξη του δικτύου και την προσέλκυση αξιόλογων στελεχών. Μέσα από το Διαδίκτυο μπορεί να γίνει μια σημαντική προετοιμασία.

Όμως το βήμα της εξασφάλισης προβολής από ένα τουλάχιστον κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας είναι πολύ σημαντικό και αυτό που θα φέρει πολλά νέα και αξιόλογα στελέχη στα πολιτικά δίκτυα. Σε καμία περίπτωση δεν θα αγνοηθεί η προσφορά παλαιότερων στελεχών αλλά θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Καθώς οι θέσεις διαμορφώνονται από τους συμμετέχοντες, είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, μετά την εξασφάλιση τουλάχιστον ενός τηλεοπτικού καναλιού και την προσέλκυση πολλών σημαντικών στελεχών ως αποτέλεσμα.

Επιπλέον επιχειρείται προσέγγιση και εναρμόνιση με αντίστοιχα κόμματα, φράξιες κομμάτων, κινήσεις, οργανώσεις, δίκτυα σε άλλες χώρες. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαφρά τροποποίηση των θέσεων. Βέβαια είναι απαραίτητο να καθοριστεί η πολιτική τοποθέτηση, το πολιτικό στίγμα, κάτι που γίνεται σαφές για όλα τα πολιτικά δίκτυα. Η ακριβής διατύπωση των θέσεων δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας και μπορεί στο μέλλον να αλλάξει λίγο. Όμως δεν πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, αλλά μόνο λίγες μικρές τροποποιήσεις. Κάτι τέτοιο γίνεται εξάλλου και από μεγάλα κόμματα. Διαχρονικά κάποιες θέσεις μεταβάλλονται.

Γιατί μόνο ένα κανάλι; Είναι μία συνηθισμένη ερώτηση που δεχόμαστε. Δεν είπαμε ποτέ μόνο ένα αλλά τουλάχιστον ένα δηλαδή ένα ή περισσότερα. Ακόμα και η εξασφάλιση προβολής από ένα κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας είναι σχετικά δύσκολο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει για δύο - τρία ή περισσότερα. Όμως δεν αποκλείεται. Το ένα είναι το όριο που θέτουμε για να επιχειρηθεί συμμετοχή σε εθνικές εκλογές, ανεξάρτητα ή ως μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχήματος.

Είναι αρκετό ένα κανάλι; Και αυτό μας ρωτούν συχνά. Πιθανώς να είναι αρκετό. Η βασική προβολή θα είναι διαδικτυακή και μεγαλειώδης ώστε να φθάσει σε ένα μεγάλο μέρος των χρηστών του Διαδικτύου. Όμως δεν χρησιμοποιούν όλοι οι ψηφοφόροι το Διαδίκτυο. Επίσης κάποιοι το χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο να τους φθάσει μια διαδικτυακή προβολή. Η τηλεοπτική προβολή θα είναι συμπληρωματική της διαδικτυακής ώστε να φθάσει και τους υπόλοιπους ψηφοφόρους.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθούν ραδιόφωνο και εφημερίδες. Όλα βοηθάνε έστω και λίγο. Η βασική καμπάνια θα είναι διαδικτυακή. Όμως κρίνεται τελείως απαραίτητη συμπληρωματική τηλεοπτική προβολή από ένα τουλάχιστον κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας. Ραδιόφωνο και εφημερίδες ίσως βοηθήσουν και αυτά λίγο, αν και δεν είναι βέβαιο πως θα ενταχθούν στον σχεδιασμό επικοινωνίας.

Scroll to Top